Sekt Nedir?

Sekt Nedir Sekt Ne Demek Sesini bir süre için soluk almaksızın durdurma, susma. Sesini bir süre için soluk almaksızın durdurma, susma.

Şiirde söyleyişe ahenk sağlamak amacıyla yapılan duraklama.

Sekti melih, aruz vezninde genel uyumun, güzel bir düşünceyi anlatmak amacıyla bozulması.

Aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerde bazen, veznin genel uyumunda aksamalar görülür. Sanat yapmak, güzel bir hayal veya düşünceyi dile getirmek amacıyla yapılan böyle aksamaya sekti melih («güzel aksama») denir.

Bunu yapmak için aruzun mefulü mefâilün feûlün ölçüsü mefûlün fâilün feûlün şekline getirilir. Divan şiirinde, özellikle mesnevilerde sekti melihe çok rastlanır.

Tanzimat döneminde de görülen sekti melih bazen bir kusur, ve başarısızlık da sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir