Selahiyet i Halvetiye

Selahiyet i Halvetiye (Abdullah Salahaddin’in adından). Tasav. Halvetiye tarikatının kollarından biri.
BalIkesirli Abdullah Salahaddin Efendi tarafından kuruldu (XVIII. yy. ortaları). Halvetiye tarikatının bütün görüş ve törenlerini benimser.

Sünni inançlarına bağlıdır. öteki sünni tarikatlar gibi zikir ve ibadet esasına dayanır. Evrenin Tanrı tarafından yoktan var edildiğine, ölümden sonra dirilmeye, insanların dünyada yaptıkları işlerden dolayı kıyamet gününde hesap vereceklerine inanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir