Selaniki Mustafa Efendi Kimdir,Hayatı

Selaniki Mustafa Efendi,Türk tarihçisi (Selânik, ? – İstanbul 1600).

Selaniki Mustafa Efendi Hayatı

Haremeyn mukataacılığı ve Nişancı Mehmed Paşanın divitdarlığını yaptı. Silâhtar kâtibi oldu (1587). Gence seferine katıldı ve bu sefer sonunda sipahi oğlanları kâtipliğine getirildi. İstanbul’a dönüşünde bu görevinden alındı (1589).

Safevî elçilik heyetiyle Haydar Mirza’nın misafir edileceği sarayın hazırlanması ve yapılacak masrafların hesabını tutmak görevi verildi (1590).

Sadrazam Ferhad Paşa tarafından ruzname yazmakla ve ayrıca Anadolu muhasebeciliğiyle görevlendirildi; Ferhad Paşa azledilince bu memuriyetini de kaybetti.

1593’te Osmanlı devletine sığınan Gîlân hâkimi Han Ahmed’in mihmandarlığına tayin edildi. Sadrazam İbrahim Paşa tarafından Ruznamei Hümayunun nakline memur oldu ve buna ek olarak da evkaf muhasebeciliği verildi.

Haçova muharebesinden kaçanların İstanbul’daki mülklerine elkonulmasıyla görevlendirildi (1598). Mustafa Efendi, devrinin olaylarını bütün ayrıntılarıyla yazmıştır.

Tarih-i Selânikî adlı eseri, 1563-1600 yılları arasındaki olayları içine alır. Eserinde saray törenleri, tayinler, aziller, malî sıkıntılar, kapıkulu askerlerinin isyanlan anlatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir