Selanikli Akif Kimdir | Biyografi,Tarih |

Selanikli Akif Mevlevî şairi (Selânik, ?-1827).

Selânik’te devrin büyükleri yanında kâtiplik yaptı.

Yazma Divan’ı Millet kütüphanesi nu. 269’dadır.

Bir cevap yazın