Selestin Nedir?

Selestin Nedir Doğal stronsiyum sülfat. Selestin, formülü SrSO4 olan ve özgül ağırlığı 3,92 ile 3,97, sertliği de 3 ile 3,5 arasında değişen doğal stronsiyum sülfattır.

Normal olarak beyaz olan rengi, çoğu zaman maviye çalar. Ortorombik prizmalar halinde billurlaşır ve birçok değişiklik gösterir.

Çeşitli şekillerde bulunur: bunlar arasında, rengi beyazdan kırmızı ve maviye kadar değişen yapraklı selestin, katı selestinin çatlaklarını dolduran iğnemsi selestin, birbiriyle birleşmemiş elyaftan meydana gelen ipliksi selestin, rengi grimsi beyazdan sarımsı beyaza kadar değişen yuvarlak kütleler halindeki katı veya kalkerli selestin sayılabilir.

Selestin, bol miktarda Sicilya kükürt yataklarında ve Paris havzasında alçı taşı içinde yumrular halinde bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir