Selim Sabit Efendi Kimdir?

Selim Sabit Efendi Kimdir Türk eğitimcisi (Vize, Edirne 1829 – 1910).

Selim Sabit Efendi Hayatı

Medreseden icazet aldı. Darülmuallimini bitirdi (1893).

Paris’te Türk öğrencileri için açılan Mektebi Osmani ve Muradyan mektebinde Türkçe öğretmenliği yaptı. Altı yıl kaldığı Paris’te ayrıca fizik ve kimya öğrenimi gördü.

Dönüşünde gümrükte ve Nafıa nezaretinde çalıştı. Galatasaray lisesi ikinci müdürü oldu. Maarif meclisi azalığı ve reisliğinde, Mekatibi Rüştiye müdürlüğünde, Encümeni Teftiş ve Muayene reisliğinde bulundu. Darülmualliminde psikoloji ve metodoloji okuttu.

Türkiye’de pedagojinin yayılmasına çalışmış olan ilk eğitimcilerdendir. Coğrafya, mantık, belâgat v.d. konularda okul kitapları yazdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir