Selimiye Kışlası

Selimiye Kışlası İstanbul’da, Üsküdar’da Selimiye semtinde kışla. Selim III tarafından nizamıcedit askerleri için yaptırıldı (1800).

Selimiye Kışlası Tarihi

Selimiye Kışlası 1857 Alicia Blackwood

Kışlanın yerinde 1555’te Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan, daha sonraki padişahlar tarafından da onarım ve eklerle genişletilen ve 1794’te yanan Üsküdar veya Kavak sarayı vardı. Kışla ilkin ahşap olarak yapıldı.

1807’de yeniçeri ayaklanması sırasında yandı; daha sonra Mahmud II zamanında yeniden kagir olarak yapılmaya başlandı (1828).

Abdülmecid devrinde devam eden inşaat uzun bir sürede tamamlandı (1842 – 1853). Kırım savaşı sırasında (1854 – 1856) hastahane haline getirilen yapı, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında yeniden askeri birliklere verildi. Bir süre tütün deposu, sonra askerî ortaokul olarak kullanıldı (1959-1963).

1963’te restore edildi. Bugün I. Ordu karargahı oIarak kullanılmaktadır.

Selimiye Kışlası Mimarisi

Selimiye kışlası oldukça geniş ve eğimli bir alan üzerindedir.Araziye uygun olarak, her cephesindeki kat sayısı değişiktir. Marmara denizine bakan cephesi 267 m, öteki cephesi 200 m uzunlukta olan yapı, dikdörtgen bir avlunun çevresinde yer alır. Dört köşesinde yedişer katlı birer kule vardır.

Kışlanın, devrin mimarisine uygun olarak barok özellik taşıyan kulelerinin alttan beş katındaki dikdörtgen pencerelerin üzerinde bindirmeler ve bunların üzerinde

de sağır kemerler bulunur, öteki iki katın pencereleri yuvarlak kemerlidir. Kulelerin üzeri minare külahlarma benzer dilimli bir çatı ile örtülüdür. Kışlanın çatısı çift eğimlidir. Dış cephelerdeki süsleme her yüzde aynıdır. Duvarlara bitişik payeler, cepheleri eşit bölümlere ayırır.

Bu bölümlerin arasında her katta üçer tane olmak üzere pencereler bulunur. Bazı yerlerde merdivene rastlayan kısımlarda pencere yoktur. İç cephe süslemeleri dış cephede olduğu gibidir. Selimiye kışlasının Boğaz ve Kadıköy cephelerinde en alt bodrum katlarda iki önemli portal yer alır.

Her iki portalda da kitabe vardır: batı (Boğaz) portalının kitabesinden 1854’te Sultan Abdülmecid devrinde, doğu portalının da (Kadıköy) 1828’de Mahmud II devrinde yapılmış olduğu anlaşılıyor, iki portal de oldukça süslüdür.

Marmara cephesinin 1. bodrum katında sade bir portal daha vardır. Ayrıca zemin katta (kumandanlık) Nizamiye kapısı, en sade portaldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir