Selul Ailesi

Selul Ailesi Huzaa ve Hevazin kabilelerine bağlı iki arap kabilesinin ortak adı:

1. Huzaaya bağlı Selul Ailesi kabilesi Marib şeddinin yıkılması üzerine Güney Arabistan’dan Hicaz’a göç etti. Mekke’de yerleşerek Kabe’nin muhafızı oldu. Hubşiye, Adi ve Hirmiz olmak üzere üç kola ayrılır. Bundan başka aynı kabilede Huleyl, Humeyr, Zafir, Kuleyb ve Gazire aileleri vardır. Kabe’nin koruyuculuğunu yapan fakat bir tulum şarap karşılığında onun anahtarlarını Kureyş kabilesinden Kusay bin Kinane’ye satan Ebu Gabşan ve Hz. Muhammed’in Hicret sırasında saklandığı mağaranın ağzına kadar gelerek burada örümcek ağını görünce geri dönen Kurz bin Alkame bu kabiledendi. Kumeyrli olan ünlü kişiler arasında Kabise bin Zuayb (öl. 705) ve Malik bin el-Heysam sayılabilir.

2. Hevazin kabileler topluluğuna bağlı olanlar Selul adını Zuhl bin Şeyban’m kızı olan anneleri Selul’den alır. Bunlar Mekke’nin kuzeyinde on küçük aile halinde yaşadılar: Amr, Zübeya, Nehar, Suheym, Gazire, Udeyye, Cabir, Muaviye, Cinni ve Duheyy. Hz. Muhammed’in sahabesinden olan ve halife ö-mer zamanında Basra kadılığı yapan İmran bin Hüseyn ile şair Kuseyyır Azza ve Abdullah bin Hemmam ile Uceyr adlı şairler bu kabiledendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir