Selüloz Nedir, Nerelerde Kullanılır

Selüloz Nedir Nerelerde Kullanılır Bitkisel zarların temel bileşeni ve formülü (C6HıoO5)n olan, hidrokarbon yapısında madde.

Selüloz asetat, selüloz esteri; asetik asit ile asetik anhidritin, pamuktan elde edilen saf selüloza etkimesi sonucunda meydana gelir.

Selüloz nitrat, selülozun nitrik asit esteri; derişik sülfürik asit ye nitrik asit karışımı, pamuktan elde edilen saf selüloza etki ettirilerek üretilir.

Selüloz propiyonat, propiyonik asidin ve anhidridinin saf selüloza etkimesiyle elde edilen selüloz esteri.

Etil selüloz, selülozun dietil sülfatla veya bir baz eşliğinde etil halojenürlerle işlenerek etillenmesinden elde edilen termoplastik madde.

Selüloz Nedir Nerelerde Kullanılır
Selüloz Nedir,Bitkisel zarların temel bileşeni ve formülü (C6HıoO5)n olan, hidrokarbon yapısında madde.

Selüloz elyaf halindedir.

Bu liflerin her biri, birbiriyle az çok düzgün bir şekilde birleşmiş telcik veya miserlerden meydana gelir.

Her misel uzayın iki doğrultusuna göre düzgün ve paralel bir şekilde sıralanmış çok sayıdaki çizgisel molekül’ den oluşur; moleküller, hidrojen bağlantıları sayesinde yerlerini korur.

Nihayet her molekül, p şeklinde ve -4 konumunda düzgün olarak suyunu kaybetmiş çok sayıda (2 000-3 000) glikoz molekülünden meydana gelir.

Bundan dolayı misel, periyodik üçlü bir düzenleme ve X ışınlarına karşı billur tutumu gösterir.

Misel’in yapısı glikoz motiflerini ayırmayan bütün dönüşümlerde (topokimyasal tepkimeler) aynı kalır.

Selülozun kapalı formülü n(C6 H12 O6) — (n—1) H2O, yani (C6 Hıo O5)n, H2 O olması gerekir; ancak n sayısı çok büyük olduğundan kapalı formül pratik olarak (C6Hıo05)n şeklinde gösterilir.

Bitkilerde, bulunduğu organa ve organın olgunluk derecesine göre selüloz değişik şekillerde görülür; çekirdeklerde katı ve sert, tomurcuklarda yumuşaktır.

Mürver ağacının Özü, pamuk iplikçikleri hemen hemen saf selülozdur.

Selüloz geleneksel eriticilerin hiç birinde çözünmez, yalnız Schweitzer çözeltisi’nde (bakır oksidin amonyak içindeki eriyiği) erir.

Selüloz, bu eriyiğe asit katılarak yeniden çökeltilebilir.

Saf selüloz beyaz renkte, lezzetsiz ve kokusuzdur; yoğunluğu 1,55’tir.

Selüloz alkali çözeltilerine, alkaliselüloz vererek etki eder; etkinin sonunda bir büzülme meydana gelir.

Alkaliselüloz su ile yıkanarak ipeğimsi merserize selüloz elde edilir.

Bu özellikten pamuğu merserizeleme’de faydalanılır.

Alkaliselüloz karbon sülfürle yoğunlaşarak, viskoz denen suni ipeğin elde edilmesinde kullanılan alkali ksantojenat verir.

Alkaliler selülozu ergiterek ayrıştırır ve oksalik asit meydana getirir.

Selüloz uzun süre sülfürik asidin etkisinde tutulursa önce dekstrin sonra glikoz halinde hidrolize uğrar.

Bu asidin kâğıt üzerindeki kısa süreli etkisi bir büzülmeye ve bitkisel parşömen (sülfürlenmiş kağıt) oluşumuna yol açar.

Dumanlı nitrik asit, nitrik asit esterleri veya nitroselülozlar meydana getirir; bunlar patlayıcı madde kimyasında çok önemlidir, kolodyum ve selüloit üretiminde hammadde olarak kullanılır.

Seyrettik nitrik asit, diğer yükseltgenler gibi (permanganatlar, oksijenli su v.b.), yapısı kesinlikle bilinmeyen asit bileşikler oluşturur.

Aset anhidrit selüloza etkiyerek plastik madde olarak kullanılan asetik asit esterlerini, yani asetilselülozlar*ı verir.

Aset anhidrit, derişik sülfürik asit eşliğinde selülozu hidrolize uğratarak selobiyoz denen ve oktoasetik ester şeklinde ayrılan bir şeker verir.

Selüloz (kâğıt, pamuk) pamuk barutu, asetilselüloz, suni tekstil elyafı ve birçok plastik madde yapımında kullanılır.

A.B.D., toplam dünya selüloz üretiminin yarısına yakın bir kısmını sağlar.

Diğer büyük üreticiler, sıra ile Kanada, İsveç, Finlandiya ve Japonya’dır.

Selüloz Biyokimya

İnsanın sindirim sistemi, selüloza etki edecek diyastazı salgılayamadığı için bitkisel besinlerdeki (salata v.b.) selülozu sindirip soğuramaz.

Ancak besinlerin hacmini arttırarak bağırsak hareketlerini kolaylaştırır ve diğer maddelerin vücutça daha iyi kullanılmasını sağlar.

Sığırlarda, aksine, ottaki selüloz, bir selülaz tarafından sindirilir, önce selobiyoz, sonra da C6’lı bir şekere dönüştürülerek soğurulur, özümlenir ve insanların kolayca sindirdikleri süt ve etlere karışır.

Bu yüzden, hayvancılığın olduğu yerlerde otlaklara da yer verilmesi insanların beslenmesi için kaçınılmaz., bir zor unluktur. dığı için bitkisel besinlerdeki (salata v.b.) selülozu sindirip soğuramaz.

Ancak besinlerin hacmini arttırarak bağırsak hareketlerini kolaylaştırır ve diğer maddelerin vücutça daha iyi kullanılmasını sağlar.

Sığırlarda, aksine, ottaki selüloz, bir selülaz tarafından sindirilir, önce selobiyoz, sonra da C6’lı bir şekere dönüştürülerek soğurulur, özümlenir ve insanların kolayca sindirdikleri süt ve etlere karışır.

Bu yüzden, hayvancılığın olduğu yerlerde otlaklara da yer verilmesi insanların beslenmesi için kaçınılmaz., bir zor unluktur.

Selülozik Nedir

Selüloz niteliği taşıyan veya bileşiminde selüloz bulunan.

Kimya

Selülozik vernikler, temel maddesi selüloz nitrat veya asetat olan maddeler; uçucu bir eriticide (alkol-eter, aseton, amil asetat)çözünür, ayrıca bileşimlerinde verniğin kırılganlığını azaltan reçineler vardır.

(Maden, tahta, kumaş üzerine vurulan bu vernikler çok çabuk kurur ve kimyasal veya fiziksel etkenlere karşı çok dayanıklıdır.)

Bir cevap yazın