Semahane Nedir?

Semahane Nedir,Mevlevi tekkelerinde dervişlerin sema ayini yaptıkları özel bölüm.Mevlevi tekkelerinde dervişlerin sema ayini yaptıkları özel bölüm.

Bütün tarikatlarda, zikredenlerin toplandığı, mihraplı, seyirciler için ayrı bölümleri olan, daire biçiminde özel odalar vardır.

Mevlevi tarikatında buna semahane denir. Burası genellikle ceviz tahtalarıyla döşeli, üzeri kapalı, geniş ve daire biçimli bir alandır. Tekkenin ayrı bir bölümüdür. Semahaneye «cümle kapısı» denen kapıdan girilir. Kapının giriş yerinin sağında, ayakkabıların konulduğu bir yer vardır.

Sol yanda, ziyaretçilere ayrılan bölümün üzerinde, merdivenle çıkılan ve semahaneye bakan kısımda neyzen, kudümzen, naathan denen çalgıcı ve okuyucular oturur. Semahane parmaklıklarla çevrilidir.

Buraya yalnız sema edenler girebilir. Seyirci yeri kadın ve erkekler için olmak üzere iki bölümdür. Semahanede, üzerinde Kur’an’dan ayetlerin yazıldığı bir mihrap bulunur. Mevlevîler, sema edecekleri zaman, semahanede toplanır, çalgılı törenlerini yaparlar. Her tekkenin bir semahanesi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir