Sempatikolitik Nedir

Sempatikolitik Nedir,(fr. sympathicolytique veya sympatholytique).

Sempatik sinir sistemini felce uğratan maddelere denir.(fr. sympathicolytique veya sympatholytique).

Sempatik sinir sistemini felce uğratan maddelere denir.

Sempatikolitik maddeler, adrenerjik sempatik sinirlerin uyarıcı etkisini ortadan kaldırır.

Bunu siniri felce uğratarak değil, uyarımla serbest hale geçen aracı kimyasal maddenin, sempatik sinirlere bağlı organlara etki göstermesini önleyerek sağlar.

Başlıca sempatikolitikler şunlardır: prokain, çavdar mahmuzu alkaloidleri, yohimibin ve izomerleri ve nihayet bir grup sentetik sempatikolitikler (diyakson, kumarin v.b. türevleri).

Bir cevap yazın