Şemseddin Paşa Kimdir,Hayatı

Şemseddin Paşa Hacızade Osman Beyin oğlu. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.

Fatih ve Beşiktaş rüştiyelerinde okudu, Galatasaray sultanîsini ve Mülkiye mektebini bitirdi.

Mabeyn kâtipliğiyle göreve başladı. Atina elçiliği başkâtipliği. Hariciye Şehbenderlik dairesi müdürlüğü, Bükreş (1892), Tahran (1894) elçisi oldu.

Van valiliğine getirildi (1Ş95). “Yeniden Tahran’a elçi oldu.

İran’da Türkiye’deki meşrutiyet akımını teşvik ettiği gerekçesiyle Abdülhamid II tarafından azledildi (1908).

Meşrutiyet ilan edilince evkaf nazın oldu. Trablusgarp’a «naibüsultan» unvanıyla nazır tayin edildi (1912).

İtalyan savaşının çıkması üzerine İstanbul’a döndü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir