Senedi İttifak Nedir,Önemi | Osmanlı Tarihi Bilgileri |

Senedi İttifak Nedir,Önemi,Mahmud II devrinde ayan ile yapılan sözleşme (29 eylül 1808).

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, devletin durumunu görüşmek için devletin ileri gelenlerini toplantıya çağırdı.

Anadolu ve Rumeli ayanı Çağlayan köşkünde padişah tarafından kabul edildiler.

Ayan arasında Serezli İsmail Bey, Kalyoncu Mustafa, Cebbarzade Süleyman gibi ünlü kimseler vardı.

Senedi İttifak Antlaşmasının Maddeleri

Alemdar’ın konuşmasıyla açılan mecliste kararlar genel olarak üç madde üzerinde toplandı:

1. Padişahın emirleri her yerde ve her durumda geçerli olacak.

2. Devlet vergileri düzenli olarak toplanacak,Ayan bu konuda verdiği sözü noksansız yerine getirecek.

3. Devlet adına asker alınacak, buna karşı çıkanları ayan cezalandıracak.

İmzalanan sözleşme «senedi ittifak» adıyla tarihe geçti. Mahmud II sözleşmeyi onaylayan bir hattı hümayun imzaladı.

Bu sözleşme bir bakıma, ayanın hükümet içinde nüfuzunu resmen kabul etmek demekti.

Kendi hükümranlık haklarına aykırı bulduğu bu sözleşmeyi Mahmud II istemeyerek onaylamıştı.

Bir cevap yazın