Senedin Yağması Suçu,Şartları | Genel Hukuk Bilgisi |

 Senedin Yağması Suçu,bir kimseye karşı cebir ve şiddet kullanarak veya onu tehdit ederek, kendisi veya başkası aleyhine bir senet vermeye, imzalamağa yahut senedi yok etmeye zorlama.

Senedin yağması suçunda, yağmada olduğu gibi cebir ve şiddet veya tehdit unsuru aranır.

Senet yağma suçunun şartları

Ayrıca, suçun gerçekleşmesi için şu şartların da bulunması gerekir:

1. senedin hukuken bir önemi olması.

2. senedin düzenlettirilmesi, imza ettirilmesi veya yok ettirilmesi.

Mağdurun elinden zorla alınmış senedin mağdur veya başka bir kimse aleyhinde delil olacak nitelikte bulunması gerekir.

Bu senetle, mağdur veya üçüncü kişi için maddi veya manevi bir zarar meydana gelmelidir.

Mağdura zorla yok ettirilen senedin hukuken geçerli bir senet olması gereklidir. Senedin yağması suçunun cezası beş yıldan on beş yıla kadar ağır hapistir.

Suçun gece veya silâh tehdidiyle işlenmesi halinde, ceza on yılla on beş yıl arasında ağır hapistir.

Yol kesme şeklinde veya içlerinden biri silâhlı olmak şartıyla en az iki kişi tarafından işlenmesi veya kıyafet değiştirilmesi halinde, suçun cezası yirmi yıl ağır hapisten aşağı olamaz.

Bir cevap yazın