Şeref Han Kimdir,Hayatı

Şeref Han Kimdir,Osmanlılara bağlı Bitlis hakimi (Kerehrud 1543-Bitlis 1604).

Bitlis’ten ayrılarak Şah Tahmasp I’in hizmetine giren Şemseddin Beyin oğlu.

12 Yaşında, Şah Tahmasp tarafından Şirvan’da Saliyan ve Mahmudâbâd beyliğine, daha sonra Ruzegî aşireti beyliğine getirildi.

İki yıl Kazvin’de şahın hizmetinde bulundu, Gilân’ın korunmasıyla görevlendirildi.

Şeref Han İsmail II’nin tahta çıkmasından sonra Ekrad beylerbeyi oldu.

Kazvin’de oturarak Kürdistan, Luristan, Güran kürt beylerini yönetti.

Şah İsmail II ile arası açılınca, Nahçivan hâkimliğine getirilerek Kazvin’den uzaklaştırıldı.

Bunun üzerine Osmanlı devletine başvurarak atalarının yurdu olan Bitlis sancağının verilmesini istedi.

O sıralarda İran ile barış halinde olan Osmanlı devleti tarafından isteği kabul edilmedi.

Osmanlı-İran savaşı başlayınca, Bitlis sancağına ek olarak Muş nahiyesi de onun yönetimine verildi.

1597’de Bitlis’in yönetimini oğlu Şemseddin Beye bıraktı, ömrünün sonuna kadar Şerefname (Şeref Kitabı) adlı eserini yazmakla uğraştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir