Şeref Hanım Kimdir,Hayatı

Şeref Hanım Kimdir,(1809, İstanbul – 1861, İstanbul),Osmanlı divan şairi. Şeyhülislâm Aşir Efendi

Sualname’nin matbu nüshasında Şeref Hanım’ın nutku

ailesinden şair Nebil Beyin kızı.

Şiirlerinden köklü bir eğitim gördüğü anlaşılır.

Sıkıntılarla dolu bir yaşam sürmüştür.

Padişah II. Mahmud ve Valide Sultan’a yazdığı şiirlerinde bu sıkıntıları anlatır.

Geleneksel kalıplar içinde kalan şiirleri sadelikleri ve düzgün anlatımlarıyla dikkat çekmektedir.

Mevlevi tarikatındandı.1861’de yaşamını yitirmiştir.

Divan edebiyatı geleneğini sürdüren şiirlerinin toplandığı bir Divan’ı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir