Şerifi Sikkesi

Şerifi Sikkesi

Yavuz Sultan Selim Mısır’ı aldıktan (1517) sonra orada bastırdığı sikkeye, şerifi adını verdi ve bu ad sonraları yavaş yavaş yayıldı.

Her yerde basılan bu sikkeler hemen hemen aynı büyüklükteydi.

1691’de bir şerifi altınının gerçek değeri 270 ve konulan değeri 360 akçeydi. Tarihçi Raşid’in verdiği bilgiye göre İstanbul’da basılan şerifi altınlarla Mısır’da basılanlar arasında dirhem ve ayarca bir fark bulunduğu halde, rayici eşit tutulduğundan tacirler İstanbul altınını Mısır v.d. yerlere götürdüklerinden elde bulunan halis altınlar gittikçe azaldı.

Buna karşılık ayan düşük olan mısır altınları çoğaldı.

Hükümet bunu engellemek için darphanede öncekiler gibi aynı ölçü ve ayarda ve 300 akçeye eşdeğerli altınlar basılmasına karar verdi.

Bu altınların ön yüzünde sultanülbdhreyn (iki denizin sultanı) ve hakanülbahreyn essultan îbnis-sultan (iki denizin hakanı sultanın oğlu sultan).

Öteki yüzünde padişahın tuğrası ve altında Azze nasrihu darebefi Kostantiniye (Allah yardımcısı olsun, İstanbul’da basıldı) ve onun altında 1106 tarihi vardı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir