Sesklo Kültürü

Sesklo Kültürü veya Tesalya II kültürü. Arkeol. Yunanistan’da (Tesalya bölgesi) Volos yakınlarında neolitik kültüre verilen ad. Bir köy kültürü karekterindedir. Bugün suni tepeler veya höyükler şeklini almış olan bu devir köyleri esas olarak ovada kurulmuştur.

Köylerin bazılarının çevresi açık, bir kısmının ise hendek veya çitle çevrilidir. Taş temeller üzerinde tahta, kamış ve kerpiçten yapılmış olan evler yuvarlak veya dörtgen şeklindedir. Dörtgen planlı olan evlerin bir dehlizi ve bu dehlizin arkasında, ortasında bir ocak bulunur.

Bu planıyla M.Ö. II. binyılda gelişen megaron tipini andırır. Odaların tavanlarını desteklemek için taş kaideler üzerinde duran ahşap direkler kullanılmıştır. Evlerin içinde taş ve obsidiyenden işlenmiş araçlar, taş ve kilden kaba idol ve seramikler ele geçti.

Ayrıca bulunan vazolar şekillerinin düzgünlüğü, sarımtırak beyaz bir zemin üzerine kırmızı boya ile yapılmış çizgisel motifler, zigzag çizgiler, üçgenler, eşkenar dörtgenler ve basamak motifi bezekleriyle dikkati çeker.

Sesklo kültürüyle, boyalı ve nakışlı vazolarıyla tanınan Tuna kültürleri arasında bir benzerlik olduğu bilginler tarafından ileri sürülür.

Sesklo kültürü Orta Yunanistan (Boiotia, Phokis, Attike), adalar (en çok Leuke adası) ve Peleponnesos’a da (Korinlhos, Gonia, Phlius, Hagiorgitika) yayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir