Sesostris Kimdir?

Sesostris Kimdir,XII. Hanedandan (M.ö. XX.-XIX. yy.) üç Mısır firavununun adı.

Sesostris I, naiplerden biri olarak yönetime katıdı, sonra tahta çıktı (19707-1936?). Sinuhe’nin Anlatılarında, (bir çağdaşın hatıraları) sözü geçer. Siyasi ve İdarî yönden babasının yolundan ayrılmadı. Dışta, Nübye ile Kuş ülkesini topraklarına katmaya çalıştı. Oğlunu tahta ortak etti.

Sesostris II (1906? – 1888?), hükümdarlığı daha kısa sürdü. Ailenin bütün kralları gibi ülkeyi Fayyum kıyısındaki sarayından ve Memfis şehrinden yönetirdi. Moeris gölünde yapılan büyük inşaatlar sırasında bugünkü İlahun’da oturdu.

Sesostris III (1887? – 1850?), Byblos’u korudu ve Sikhem yalanında göçebelerin bir akınını durdurdu. Nübye’de art arda giriştiği dört seferle Sudan’dan gelen zenci topluluklarının yerleşmesini önledi Ve mısır hâkimiyetinin 2. Şelaleye kadar yayılmasını sağladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir