Şeştar Nedir,Şeştar Ne Demek

Şeştar Nedir,Şeştar Ne Demek,Türk ve İslâm musikisinde kullanılan ve sonradan yerini tambura bırakmış olan altı telli çalgı.

Şeştar’ın üç çeşidi vardır. Birincisinin gövdesi udun yarısı kadardır.

Altı teli bazen tek, bazen çift olarak bağlanır.

Bu yüzden üç telli saz gibi üç tel üzerinden akort edilir. Sapında perde bağları bulunur.

İkincisinin gövdesi udunki kadardır. Telleri çift bağlanarak üç ses üzerinden akort edilir.

Üçüncüsü, İkincisine benzer; ancak, üst kısmına kısa teller bağlanır.

Teller çift çift düzenlendiğinden aslında otuz telli olan saz, on beş telliymiş gibi görünür.

Mızrapla ve sapın üzerine parmakla basılarak kısa telden çıkarılan ses, uzun telden çıkarılan sese benzetilir.

Kısa telin açık olarak çıkarttığı ses, uzun telin parmakla basıldıktan sonra çıkardığı sesle beraber duyulur. Daha çok, mevlevi ayinlerinde çalınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir