Sevap Nedir? Sevap Olan Davranışlar

Sevap Nedir,Sevap Olan Davranışlar,Hayırlı bir davranışa karşılık Tanrı tarafından verileceğine inanılan mükafat: Ahi-rette sevaba ulaşmak çalışmakla olur (H. R. Gürpınar). Ağa, namaz kılarsa, toplu kılar.

Toplu kılınan namazın sevabı büyük (Kemal Tahir). Bir hayra on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir (Cevdet Paşa).

Tanrı tarafından mükafatlandırılacağına inanılan hayırlı davranış: Bu. öyle bir sevap ki, can çekişenlerin dudaklarına verilmiş bir damla su gibi (R.N. Güntekin).

Sevap Etmek

Hayırlı bir davranışta bulunmak. Hayırlı bir davranışa karşılık Tanrı tarafından verileceğine inanılan mükafat: Ahirette sevaba ulaşmak çalışmakla olur (H. R. Gürpınar). Ağa, namaz kılarsa, toplu kılar. Toplu kılınan namazın sevabı büyük (Kemal Tahir). Bir hayra on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir (Cevdet Paşa).

Tanrı tarafından mükafatlandırılacağına inanılan hayırlı davranış: Bu. öyle bir sevap ki, can çekişenlerin dudaklarına verilmiş bir damla su gibi (R.N. Güntekin).

Sevap etmek

hayırlı bir davranışta bulunmak.

Sevaba girmek (sevap işlemek veya sevap kazanmak)

Hayırlı davranışından ötürü Tanrı’nın mükâfatını haketmek: Bunu yaparken iki türlü sevap işlediğine inandığı muhakkaktı (A.H, Tanpmar). Hacca giden bir Hac sevabı kazanır (N. Araz).

İslam dinine göre «hayırlı fiiller»den sayılan ve başkalarına iyilik yapmak amacıyla yapılan bütün hareketler sevap’tır. Sevap, genellikle ikiye ayrılır: biri kullar için, öteki yalnız Allah rızası için.

Kullar için yapılan sevaplar şunlardır: her türlü yardımlar, okutma, bilgi verme, kimsesizleri bakma, büyütme, yetiştirme, yoksula, muhtaça iş bulma, eksiğini giderme, ev yapana ve evlenene yardım etme, ağaç yetiştirme, yararlı ağaçlan koruma, hayvanlara acı çektiren işler yaptırmama, hayvanlara, özellikle kuşlara yem verme, yolda kalanların ve dara düşenlerin elinden tutma, müslüman olanlara gerektiği zaman yardımcı olma.

Allah rızası için yapılan sevaplar da, yalnız Allah’ın iyi olarak nitelendirdiği işleri yapmadır. Bunların birçoğu kullarla ve hayvanlarla ilgili olmayabilir. Beş vakit namaz dışında, Allah rızası için namaz kılma, Kur’an okuma, ramazan ayı dışında oruç tutma, hiç bir karşılık beklemeden dinin uygun gördüğü işleri yapma, ibadethaneleri temiz tutma, onarımlarına yardımcı olma, yollardan geçenlere zarar verecek olan taşları, toprakları kaldırma, kırlarda, yol üzerlerinde çeşme yaptırma.

Sevap, İslam dinine göre müslümanlar arasında karşılıklı dayanışmayı sağlayan, Allah ile kulları birbirine bağlayan bir güzel fiil olarak nitelenir.

Ancak Kur’an ve hadislerce islamın şartlarından biri olan, İslam dinini bütünleyen genel kuralları, buyrukları yerine getirmek bir görev olduğu için sevaplar arasında sayılmaz. Sevap, dinin kesinlikle görev saydığı eylemler dışında, insanın kendi isteğiyle yaptığı fiillerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir