Şevket Paşa Kimdir,Hayatı

Şevket Paşa Kimdir,Hayatı ,Vezir Kato Hüseyin Paşanın oğlu. Harbiyeyi bitirdi (1859). Çeşitli görevlerde bulundu.

Abdülaziz devrinde (1861—1876) liva rütbesiyle başmabeyincilik yaptı. Karadağ ayaklanmasında (1876), Osmanlı-Rus savaşında (1878) ve Plevne savunmasında yararlık gösterdi.

Abdülhamid II, kendisini 5. Fırka kumandanı yaparak İstanbul’dan uzaklaştırdı.

Kısa bir süre sonra da emekliye ayrıldı. 30 Yıl kadar Şam ve Beyrut’ta sürgünde kaldı.

İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra İstanbul’a dönerek Âyan meclisi üyesi oldu.

Bir cevap yazın