Seyfeddin Baharzi Kimdir,Hayatı

Seyfeddin Baharzi Kimdir,İranlı mutasavvıf ve şeyh (Buhara 1190 – Fethâbâd 1261).

Seyfeddin Baharzi Hayatı

İlköğrenimini doğduğu şehirde yaptı. Herat ve Nişapur’da devrinin ünlü bilginlerinden tefsir, hadis, fıkıh dersleri aldı.

Hive’ye giderek Necmeddin Kübra’ya kapılandı; onun elinden hırka giydi.

Bir süre sonra Necmeddin Kübra’nın kurduğu tarikatın görüşlerini yaymak için halife olarak Buhara’ya gönderildi.

Seyfeddin Baharzi kısa bir süre içinde halkın saygı ve sevgisini kazandı.

Bugün bilinen eserleri: arapça yazdığı Şerhü’l – Esmaü’l – Hüsna (Esmaü’l Hüsna Yorumu); Vekayiii’l-Halve (Gizli Olaylar); farşça Risale der Işk (Aşk Risalesi) ve Rubaiyyat (Rubailer).

Bir cevap yazın