Seyfullah Paşa

Seyfullah Paşa,Türk kumandanı (İlisu, Dağıstan 1852 – İstanbul 1909). öğrenimine Tiflis’te başladı. Ailesiyle İstanbul’a geldi. Harbiyeyi kurmay yüzbaşı olarak bitirdi (1873).

1877 Osmanlı – Rus savaşında Abdülkerim Paşanın yaveri ve fırka erkanıharbi olarak görev aldı. Sonra, Harbiyede dersler verdi.

Askeri konularla ilgili olarak çeşitli Avrupa ülkelerine gönderildi. Atina’da ataşemiliter (1885), Tesalya Yenişehir’inde başkonsolos olarak bulundu. 1897 Osmanlı – Yunan savaşı sırasında erkanı harbiye ikinci reisliği yaptı. Savaştan sonra paşa oldu; Yenişehir mutasarrıflığında ve hudut müfettişliğinde bulundu. Ferik ve birinci ferik oldu. Kosova, İşkodra, Yan-ya valiliği ve kumandanlığı yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir