Şeyh Ali Nutki Dede Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Şeyh Ali Nutki Dede Kimdir Türk bestekârı ve bilgini (İstanbul 1762-1804).

Şeyh Ali Nutki Dede Hayatı

Yenikapı mevlevîhanesi şeyhi Ebu Bekir Dedenin büyük oğlu.

Babasının ölümü üzerine şeyh oldu (1775-1804).

Mevlevî olan Selim III’ün saygısını kazandı.

İsmail Dede Efendi, onun zamanında Yenikapı mevlevîhanesinden yetişti. Neyzen ve şairdir.

Çocuğu olmadığı için, ölünce kardeşlerinden Abdülbâki Nâsır Dede şeyh oldu.

Elimizdeki tek eseri Şevk u Tarab Âyîn’dır.

Bunun, Dede Efendinin olduğu da ileri sürülmüştür.

Bir cevap yazın