Şeyh Ali Vasfi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Şeyh Ali Vasfi (Draman 1851 – İstanbul 1910) Türk şair.

Babasından arapça ve farsça dersleri aldı.

Fatih camiinde Mesnevi ve Hafız Divanı’nı okudu.

1866’da, ölen babasının yerine Kefevi tekkesi şeyhliğine tayin edildi.

Tercümanı Hakikat, Saadet ve Mürüvvet gazetelerinde manzumeleri ve edebi makaleleri yayımlandı.

Fatih Merkez rüştiyesinde Türkçe okuttu.

Meşayih meclisi üyeliğinde bulundu.

Şeyh Ali Vasfi Eserleri

Cezebat (Cezbeler); Bedayi (Güzel Buluşlar); Muharrerat-ı Şeyh Vasfi (Şeyh Vasfi’nin Yazıları); Feyzâbâd (Bolluk ülkesi); Külliyat-ı islâmiye (İslâm Eserleri); Nahv-ı Osmani (Osmanlıca Sözdizimi).

Bir cevap yazın