Şeyh Ali Kimdir,Hayatı

Şeyh Ali Kimdir Divan şairi ve mutasavvıf (İstanbul 1784-?, 1883). Nakşibendi tarikatının tanınmış şeyhlerinden. Şeyh Mehmed Ata Efendinin oğlu.

Şeyh Galib ve Neş’ed Efendiden ders aldı. Darphane başkâtipliği v.b. hizmetlerde bulundu. Bir gazeli Fatin tezkiresindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir