Şeyh Cüneyd Kimdir?

Şeyh Cüneyd Kimdir,Safevî tarikatının kurucusu Şeyh Safiyüddin ishak’ın torunlarından dördüncü safevî şeyhi (öl. 1460).

Şeyh Cüneyd Hayatı

Babası İbrahim’in ölümü üzerine (1448) onun yerine şeyhliğe geçti. Safevî tarikatının müritlerini ilk defa askerî bir güç haline getirerek dinî otorite kadar dünyevî kudreti de (hükümdarlık) elde etmeğe çalıştı.

Siyasî istekleri yüzünden Azerbaycan’daki karakoyunlu hükümdarı Cihanşah ile çatıştı. Cihanşah’ın tehdidi karşısında Anadolu’ya kaçtı.

Murad II’den osmanlı topraklarında oturma imtiyazını aldı. Karaman’da ve Varsak aşireti ile Çukurova’da kaldıktan, geçici olarak Suriye’de bulunduktan sonra Karadeniz kıyısındaki Canik bölgesine gitti.

Trabzon’u ele geçirmek için yaptığı başarısız teşebbüsten sonra (1456) akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile birleşti.

1459 Yılı bağlarında Uzun Hasan’ırç kız kardeşi Hatice Begüm île evlendi. 1459’da yerleştiği Diyarbakır’dan ayrılarak eski merkezi Erdebil’de tutunmak istedi.

1450 Sonbaharında Çerkezlere karşı bir sefer yapmayı tasarladı. Şiryanşah Halilullah bin Şeyh İbrahim’in topraklarında saldırıya uğradı; Kur ırmağı kıyılarında Tabarseran’da öldürüldü.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir