Şeyh Muhammed Abduh Kimdir?

Şeyh Muhammed Abduh Kimdir,Arap din bilgini (1849 – 1905). Mısır’da medrese öğrenimi gördü. Bir ara öğrenimi yarıda bırakarak kendini tasavvufa verdi. Dârülulûm medresesinde müderrislikle görevlendirildi. Bir süre sonra bu görevden alındı. Mısır’dan çıkarıldı. Daha sonra geri çağrılarak Mısır’ın resmî gazetesi olan El-Vakayi Ül-Mısrıye’nin başyazarlığına getirildi. Ayaklanmalar yüzünden Mısır’dan kovuldu (1882).

Paris’te Cemaleddin Efganî ile bir gazete çıkardılar. Kısa süre çıkan bu gazete, islâm dünyasında milliyetçilik hareketinin gelişmesinde etkili oldu.

Muhammed Abdüh, Beyrut’a gelerek öğretime başladı (1885). Memleketine dönünce yerli bir mahkemede hâkim olarak görevlendirildi, iki yıl sonra Temyiz mahkemesinde müşavir, 1899’da müftü oldu, ölünceye kadar bu görevde kaldı.

Şeyh Muhammed Abduh Eserleri

Rısalet et-Tevhid (Tevhid Risalesi); El-islâm ve Nasraniye ma’a ilim ve’l-Medeniye (İslâmlık, Hıristiyanlık, İlim ve Medeniyet); Şerhi Kitab-ül-Beşair-ün-N asiriye, Tasnif el-Kadi Zeyneddin (Kadı Zeyned-din Tasnifi ve Nasiri’nin örnek Sözlerle Dolu Kitabının Şerhi).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir