Şeyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi Kimdir

Şeyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi,Türk şairi ve mutasavvıfı (? – İstanbul 1490).

Zeyniye tarikatı şeyhlerinden Abdüllatif Kuddusî Efendiden el aldı.

Aynı tarikata girdi. Tasavvuf ve İslâm bilimleri konularında çalışmaları vardır.

İstanbul’daki Vefa semti onun adıyla anılır.

Evliyadan sayıldığı için türbesi ziyaret yeridir.

Muslihiddin Efendinin eski dergilerde tasavvuf konularını işleyen şiirleri vardır.

Eserleri: Ruznamçe (Günlük): Haşiye-i Tecrid (Tecrid’e Ek).

Bir cevap yazın