Seyhan Nehri

Seyhan Nehri,eski adı Saros, Akdeniz bölgesinde Adana ‘dan geçerek Akdeniz’e dökülen nehir, 850 km; havza alanı .20 600 km2.

Seyhan Nehri Özellikleri

Seyhan Nehri kıyısında yalılar.(1935)

Seyhan nehri, birincisi İç Anadolu’nun doğu kesiminde Uzun yayla yöresinden doğan Samantı (Zamantı) suyu (326 km), ikincisi bunun doğusunda Doğu Anadolu sınırları üzerinden çıkan Göksu (188 km) kollarının birleşmesiyle meydana gelir.

Eski çağlarda Saros’un başlangıcı, Doğduğu kesimde Sarız suyu denilen Göksu kabul ediliyordu.

Uzun yayla yöresinde Viranşehir köyü kuzeyinde yüksek fakat az engebeli bir yerden çıkan ve Pınarbaşı kasabasından geçen Samantı suyu, Tahtalı dağlarının batı eteklerini boylar; sonra bu dağlarla Aladağlar arasında dar, ormanlık ve çalılık, geçilmesi güç bir boğaza girer.

Yenice suyu adiyle dağlık, çalılık ve daha alçak bir kesimde, Tahtalı ve Bin boğa dağlarım ayıran boğazlardan geçen Göksu ile birleşir.

Birleşme noktasında vadinin taban yükseltisi 450 m kadardır.

Bundan sonra yine tepelik ve çalılık, geçilmesi güç bir alanda akan Seyhan, Çataları bucak merkezi aşağısında Adana ovasına çıkar ve burada sağdan, başlıca kolu olan Çakıt suyunu alır.

Adana şehri önünde demir yolu ve kara yolu köprüleri (bunlardan birisi Justinianus’un Taş köprü’südür) altından geçen Seyhan, ova içinde güneybatıya yönelerek birçok büklüm çizer ve sonunda, Tarsus çayı ağzının 3 km kadar doğusunda Deli burnu adı verilen bir çıkıntı, meydana getirerek Akdeniz’e dökülür.

Seyhan ırmağının Adana ovasına girdiği alanda Cumhuriyet devrinde, önce taşma sularını toplayan ve sulama kanallarını besleyen bir bent (regülatör) yapılmış, daha sonra bunun biraz yukarısında büyük Seyhan barajı kurulmuştur.

Geçmiş yüzyıllarda Çukurova’da Seyhan sularının, zaman zaman Ceyhan ile birleştiği ve tek bir ağızdan denize döküldüğü sanılıyor.

Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santralı

Adana’nm 8 km dışında, Seyhan ırmağı üzerinde, toprak dolgu tipinde inşa edilmiş, taşkın önleme, sulama barajı ve hidroelektrik santralı (açılışı 1956).

Barajın temelden yüksekliği 77, 70 m, talvegden yüksekliği 50,70 m, kret uzunluğu 1 955 m, dolgu hacmi 7 500 000 m3, ölü hacmi 135 000 000 m3, faydalı hacmi 815 000 000 m3, drenaj alanı 19 000 m2, buradan yararlanılarak sulanacak arazi genişliği 144 000 hektar, taşkından korunacak arazi genişliği 85 000 hektar olarak hesaplandı.

Enerji üretimi için burada dikey eksenli Francis tipinde üç türbinden (üçün-cüsü 1965’te eklendi) meydana gelen, bir elektrik santralı kuruldu.

Santralın verimi 354 000 000 kW yıl’a kadar yükseltildi.

Tesis 413 024 000 liraya mal oldu.

Bir cevap yazın