Şeyhi Abdülmecid Sivasi Kimdir

 

Şeyhi Abdülmecid Sivasi Kimdir,Halvetiye tarikatı büyüklerinden ve Şemseddin Sıvasi’nin halifelerinden (?-İstanbul 1639).

Şeyh Abdülmecid Sivasi

Mehmed III’ün daveti üzerine İstanbul’a geldi, vaızlar verdi, hocalık etti.

Eyüp’te gömülüdür.

Şiirlerinde Şeyhi mahlâsını kullandı.

Tasavvufa ait önemli eserleri, Şerh-i Mesnevî (Mesnevî Yorumu), Şerh-i alâ Kaside-i Mimiyye («M» Harfli Kaside üzerine Yorum), Şerh-i Ceziret-ül-Mesnevi’dir (Mesnevi özeti Yorumu).

 

Bir cevap yazın