Şeyhi Abdülmecit Ferişteoğlu Kimdir,Hayatı

Şeyhi Abdülmecit Ferişteoğlu Kimdir,Mutasavvıf, dilci (Sivas ?-İstanbul 1640). Mehmed III tarafından İstanbul’a davet edildi ve Kadızadelerle münakaşaya girişen tarikatçıların başı oldu. Dine ve tasavvufa ait eserlerinin hepsi yazmadır.

Meyâdin-ül-Fürsan (Usta Binicilerin Meydanları) adlı Farsça-Türkçe gramer kitabını Ahmed I’e sundu. (Kendi el yazmasıyle Nuruosmaniye kütüphanesindedir.) Ayrıca, Ferişteoğlu Lügati veya Kanun-ı Lûgat-i İ-lâhî (İlâhî Dilin Kanunu) adlı sözlüğü vardır.

Kur’arı’dan seçilmiş 2 300 kelimeyi açıklayan bu sözlük 28 kısımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir