Şeyhi Abdülmecit Ferişteoğlu Kimdir

Şeyhi Abdülmecit Ferişteoğlu Kimdir,Mutasavvıf, dilci (Sivas ?-İstanbul 1640).

Şeyhi Abdülmecit Ferişteoğlu Hayatı

Mehmed III tarafından İstanbul’a davet edildi ve Kadızadelerle münakaşaya girişen tarikatçıların başı oldu.

Dine ve tasavvufa ait eserlerinin hepsi yazmadır.

Meyâdin-ül-Fürsan (Usta Binicilerin Meydanları) adlı Farsça-Türkçe gramer kitabını Ahmed I’e sundu. (Kendi el yazmasıyla Nuruosmaniye kütüphanesindedir.) Ayrıca, Ferişteoğlu Lügati veya Kanun-ı Lûgat-i İ-lâhî (İlâhî Dilin Kanunu) adlı sözlüğü vardır.

Kur’arı’dan seçilmiş 2 300 kelimeyi açıklayan bu sözlük 28 kısımdır.

Bir cevap yazın