Seyit Mehmed Ataullah Efendi Kimdir,Hayatı

Seyit Mehmed Ataullah Efendi ,Dürrizade,Türk şeyhülislâmı (İstanbul 1729 – GeliboAu 1785).

Şeyhülislâm Dürrîzade Mustafa Efendinin oğlu.

Altı yaşındayken müderrislik payesini aldı.

Selânik kadısı (1758),sonra İstanbul kadısı (1769) oldu.

Anadolu-kazaskeri (1774), Rumeli kazaskeri 1778) ve 1783’de ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edildi.

Aynı yıl Seyit İbrahim Efendinin yerine şeyhülislâm oldu.

Sadrazam Halil Hamid Paşanın, Abdülhamid I’i tahttan indirme olayına katıldığı için azledildi.

Geliboluya sürüldü.

Hacca gitmesine izin verildi.

Hareketken önce zehirlenerek öldürüldü.

Bir cevap yazın