Seyyar Tüccar Memuru Nedir?

Seyyar Tüccar Memuru Nedir,Bir ticari işletmenin merkezinin dışında kalan yerlerde işletme adına iş yapan tabi tüccar yardımcısı.

Seyyar tüccar memuru, ticari işletmenin sahibinin verdiği talimata uymak zorunda bulunduğu ve işletme sahibinin denetiminde olduğu için tabi bir tüccar yardımcısıdır.

Seyyar tüccar memuru, ticari işletmenin sahibi veya işletme sahibinin ticari mümessili tarafından açık bir beyanla tayin edilir.

İşletmenin merkezi dışında iş yaptığı için, ticari işletme adına iş yapmaya yetkili olduğunu gösteren bir belge taşıması gerekir. Bu belge, üçüncü şahısların, onun yetkisini görmeleri yönünden kolaylık sağlar.

Seyyar tüccar memuruyla işletme sahibi arasındaki iç ilişki, hizmet veya vekalet sözleşmesi çerçevesinde serbestçe düzenlenir. İşletmenin merkezi dışında seyyar tüccar memurunun temsil yetkisi vardır. Ancak bu temsil yetkisinin belirli bir bölge ile sınırlandırılması mümkündür.

Kendilerine verilen belgede aksine bir hüküm bulunmadıkça, seyyar tüccar memuru işletme adına olağan işlemleri yapabilir ve sattığı malın karşılığında makbuz verebilir; ayrıca borçluya borcunu ödemesi için mehil de tanıyabilir.

Bu yetkilerinin bir kısmı sınırlanmışsa, bu sınırlama iyi niyetli üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Seyyar tüccar memurluğu istifa ve azil sebepleriyle sona erer. Ancak bu şekilde sona erme, taraflar arasındaki sözleşmeden doğan hak ve borçlan etkilemez.

Bunun dışında seyyar tüccar memurunun ölümü veya ehliyetini kaybetmesi de ilişkiyi sona erdirir. Buna karşılık işletmenin sahibinin ölümü veya ehliyetini kaybetmesi, aradaki ilişkiyi sona erdirmez.

Seyyar tüccar memuruna onun yetkisini gösteren bir belge verilmişse, ilişkinin sona ermesiyle bu belgenin işletme sahibine geri verilmesi veya mahkemeye tevdi edilmesi gerekir, işletme sahip veya onun halefleri, bunu temin etmekte ihmal gösterirse, bu belgeye dayanan üçüncü kişilerin uğradıkları zararı tazmin etmek zorunda kalırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir