Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi

Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi,Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1821). Divan kaleminden yetişti. Beylikçi kesedarı, mükaleme katibi ve beylikçi oldu.

Paris fevkalade büyük elçiliğine tayin edildi (1806), Paris’te 6 yıl kaldı. İstanbul’a döndükten sonra defter emini ve tabhanei amire nazırı oldu (1819). Paris elçiliğiyle ilgili olarak iki sefaretname meydana getirdi.

Bunlardan Küçük Sefaretname’smdc Avrupa’da ve Fransa’da gördüklerini, avrupa devletlerinin kurumlarını, Büyük Sefaretname’ sinde Paris elçiliği sırasındaki Fransız devlet adamlarıyla olan siyasi görüşme ve temaslarım anlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir