Seyyid Bey Kimdir?

Seyyid Bey Kimdir,Türk siyaset adamı (İzmir, ? – İstanbul 1924). Medresede okudu. Hukuk mektebini bitirdi. Meclisi Mebusana İzmir’den mebus seçildi (1908).

Ayan meclisi azası odu. Ankara hükümetinin kurulmasından sonra İzmir’den ikinci devre mebusu oldu.

Bir süre İsmet Paşa kabinesinde adliye vekilliği yaptı. Sonra mebusluktan ayrılarak Dârülfünun’un Hukuk şubesinde profesör olarak görev aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir