Seyyid İbrahim Efendi Kimdir?

Seyyid İbrahim Efendi Kimdir Türk devlet adamı ve şeyhülislâmı (Şebinkarahisar 1701-İstanbul 1783).

Seyyid İbrahim Efendi Hayatı

Kaza kadılarından Osman bin Mehmed Efendinin oğlu.

İstanbul’a geldi (1715). Amcası ve kayınpederi kazasker Zeynelabidin Efendinin hizmetinde bulunarak müderris ve kadı oldu, iki defa İstanbul kadılığı, iki defa nakibüleşraflık ve iki defa rumeli kazaskerliği yaptı.

13 Eylül 1782’de Mehmed Şerif Efendinin istifası üzerine şeyhülislâm oldu, ölümüne kadar bu görevde kaldı. Arap edebiyatını çok iyi bilen İbrahim Efendi, tâlik yazıyı kazasker Kâtipzade Refî Efendiden öğrenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir