Seyyid Vehbi Hayatı

Seyyid Vehbi Kimdir,Türk şairi (İstanbul 1674-1736).

Seyyid Vehbi Hayatı

Medrese öğrenimi gördü, müderris oldu (1711). Çeşitli yerlerde kadılık yaptı.

İstanbul’a döndükten sonra Ahmed III ve Damat İbrahim Paşa tarafından korundu. Başlangıçta Nabi’nin yolunu izleyen Seyid Vehbi, Nedim ile tanıştıktan sonra onun etkisinde kaldı, özellikle kaside ve gazel alanında başarılı oldu. Devrin ünlü şairlerinin şiirlerine nazireler yazdı.

Ayasofya meydanındaki Ahmed III çeşmesi için kaleme aldığı «musammat kaside» önemlidir. Başlıca eserleri: Divan; Hadis-i Erbain Tercümesi («Kırk Hadis» Tercümesi); Surname (Ahmed III ün dört şehzadesinin [Süleyman, Mehmed, Mustafa, Bayezid] sünnet düğünü ile üç kızının ve öteki hanım sultanların evlenme törenini anlatır): Sulhiye (Pasarofça) antlaşmasıyla [1718] ilgili küçük bir kitap).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir