Shankara Kimdir

Shankara Kimdir,Shankara,Şiva brahmanı, Sutra’nın yorumcusu, Vedanta felsefesinin baş temsilcisi.

Sankara’nın, VIII. yy.ra ikinci yarısıyla IX. yy.ın başlarında Malabar’da doğduğu sanılır.

Sringeri’de (Maisur) bir tapınak ve bir manastır, üç tane din kurumu kurdu.

Bu kuruluşlar, öğretisinin başlıca merkezleridir.

Buddha’cılar onu kendilerine rakip, siva’cılar da Siva’nın cisimleşmiş şekli sayarlar.

Hayatı üstüne fazla bilgi yoktur.

Bununla birlikte, ortaçağ hint filozofları ve reformcuları, hattâ bugünkü Hindistan onu az çok otorite sayar, öğretisi ikiliği kesinlikle reddeden bir düşünceye (advaita) dayanır.

Bu düşünceye göre brahman esas ve mutlak ilkedir, bireysel ruha (atman) özdeştir; tabiat, hayal’den (maya) başka bir şey değildir.

Bir cevap yazın