Sicill-i Osmani Nedir?

Sicill-i Osmani Nedir,Mehmed Süreyya Beyin biyografik eseri. 2 500 Sayfa tutarında ve dört cilttir.

Osmanlı devletinde yetişen ve değişik mesleklerden olan önemli kişilerin hayatlarını konu edinir. Alfabe sırasına göre düzenlenmiştir.

İlk cildin başında Osmanlı hanedanı mensuplarının kısa biyografileri vardır. Sonraki bölümler ve ciltler hanedan dışında kalan ünlü kişilerin hayatlarını anlatır.

Dördüncü cildin sonlarında osmanlı padişahlarına hizmet eden öğretmenler, hekimbaşılar, darussaade ağalan, silahtarlar, imrahorlar, vezirler, kazaskerler, sadrazamlar, şeyhülislâmlar ve bazı devlet ilerigelenleri yer alır, Osmanlı tarihi alanında çalışanlaı için başvurulan ana kaynaklardan biri olan Sicill-i Osmanlı, 1908’de basıldı.

Bir cevap yazın