Siham-ı Kaza Kitabı

Siham-ı Kaza Kitabı Siham-ı Kaza (Kaza Okları), Türk şairi Nef’i’nin (öl. 1635) yergilerini topladığı şiir kitabı.

Kaside, kıta, terkibi bent gibi değişik türde şiirlerin yer aldığı eserde şairin kendi babasından başlayarak Gürcü Mehmed Paşa, Kemankeş Ali Paşa, Ekmekçizade Ahmed Paşa gibi devlet büyükleri; Itri, Riyazi, Azmizade Haleti, Kafzade Faizi, Nev’izade Atai gibi sanatçılar ağır bir dille yerilir.

Bazı yergilerinde şiir özü ağır basar; bazılarında ise gelişigüzel sövmeye varan sanat dışı söyleyişler görülür. Yergilerin çoğu kişisel öfkelenmelere, dargınlıklara dayanır.

Kaside ve gazellerindeki sanat gücü, hayal ve duyuş zenginliği Siham-ı Kaza’da görülmez. Eserde kullanılan dil bir şiir dili olmaktan uzaktır; daha çok aruz öçüsüne uyma gereğinden doğan kelimeler dizisidir. Siham-ı Kaza’dan bazı parçalar Nef’i ve Siham-ı Kaza adı altında basıldı (1943).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir