Siham-ı Kaza

Siham-ı Kaza  Nef’i’nin mensur ve manzum parçalarının, hicviyelerinin toplandığı, hiciv eseri.Kaside, kıta, terkibi bent gibi değişik türde şiirlerin yer aldığı eserde şairin kendi babasından başlayarak Gürcü Mehmed Paşa, Kemankeş Ali Paşa, Ekmekçizade Ahmed Paşa gibi devlet büyükleri; Itri, Riyazi, Azmizade Haleti, Kafzade Faizî, Nev’izade Atai gibi sanatçılar ağır bir dille yerilir.

Bazı yergilerinde şiir özü ağır basar; bazılarında ise gelişigüzel sövmeye varan sanat dışı söyleyişler görülür.

Yergilerin çoğu kişisel öfkelenmelere, dargınlıklara dayanır. Kaside ve gazellerindeki sanat gücü, hayal ve duyuş zenginliği Siham-ı Kaza’da görülmez.

Eserde kullanılan dil bir şiir dili olmaktan uzaktır; daha çok aruz öçüsüne uyma gereğinden doğan kelimeler dizisidir.

Siham-ı Kaza’dan bazı parçalar Nefi ve Siham-ı Kaza adı altında basıldı (1943).

Bir cevap yazın