Silvan Kalesi,Tarihi

Silvan Kalesi,Silvan’da kale. Ne zaman, kimler tarafından yapıldığı kesinlikle bilinmemekte, Roma veya Bizans devrine ait olduğu sanılmaktadır.

Silvan Kalesi Tarihi

532’de Bizans imparatoru Justinianus I devrinde onarılan kale iki surla çevrildi. İç surun kalınlığı 4-5 m’dir.

Kalenin uzunluğu, doğudan, batıya 600 m, kuzeyden güneye 500 m’dir.

Kaleyi 50 burç ve kule korur. Her burç üç katlıdır. Katlar tahrip edilmiş durumdadır.

Dış surun dokuz kapısı vardır. Bunlardan dördü güneyde, ikisi kuzeyde, ikisi batıda ve biri de doğudadır.

Kapıların bir kısmı kitabelerle süslenmiştir. Kulfa kapısı zarifliği, kitabesindeki yazının güzelliği ve süslemesiyle dikkati çeker. Bu kapıdaki kitabe, Eyyubilerden Melik Eşref’e aittir.

Dış surdan günümüze çok az parça kalmıştır. Bu surun kalınlığı 1,93 m’dir. Dört köşesinde birer gözcü kulesi vardır.

Bu kuleler de yıkılmış durumdadır. Surun malzemesi, iç surunkmin aynıdır. Dış sur da iç sur gibi dokuz kapılıdır.

Kapılardan bugün adı bilinenler, Boşat kapısı, Meyhane kapısı, Diyarbekir kapısı, Aşağı Mahalle kapısı ve Kulfa kapısı’dır.

Silvan kalesinin burç ve kapıları üzerinde, Melik Eşref, Melik Kamil, Sultan Salâhaddin Eyyubi, Melik Evhad, Artukoğulları ve Mervanoğullarma ait çeşitli kitabeler vardır. XVII. yy.da,kalede 1 000 ev, Beysarayı sarayı gibi yapılar vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir