Simonides Kimdir?

Simonides Kimdir,Şirik yunan şairi (lulis, Keos adası M.ö. 556’ya doğr. -Syrakusai veya Akragas 467’ye doğr.).

Simonides Hayatı

Önceleri Apollon şenliklerinde koroları yönetiyordu.

Otuz yaşına doğru Hipparkhos tarafmdan Atina’ya çağırıldı. Daha sonra, Te-salya’da Krannon ve Skopades yakınlarında, Pharsalos’ta, daha sonra da Larissa’da yaşadı.

Larissa’da yanlarında kaldığı Aleuades’ler tarafmdan ağıtlar (threnos) yazmakla görevlendirildi. Birinci Med savaşı sırasında Atina’ya döndü. Marathon savaşı üstüne yazdığı bir elejiyle Aiskhylos’a karşı yarışmayı kazandı.

476’daki bir dithyrambos yarışmasında yeni bir ödül aldı. İlerlemiş yaşma rağmen Sicilya’ya ve İtalya’ya gitti. Syrakusai’li Hieron, Akragas’lı Theron ve Region’lu Anaksilaos’tan büyük yakınlık gördü. Simonides çok sayıda şiir yazdı. Seksen kadar epigramı bugüne ulaşmıştır.

Bu şiirlerin yarısı mezar kitabesi ve geri kalanı da dilek şiiri biçiminde veya kelime oyunları, tekerlemelerdir. En güzel şiirleri Leonidas, Thermopylai yakınlarında ölen Ispartalılar ve Plataiai’de ölenler için yazdıklarıdır. Simonides’in büyük manzum eserlerinden ise, sadece yüz kadar kısa parça kalmıştır.

Bu eserler, vatani şiirler (Marathon, Salamin ve Plataiai Zaferleri), ahlaki elejiler, dithyrambos’lar, Apollon’a övgüler, Apollon veya Artemis’e adanan neşeli koro parçaları, savaş şarkıları, olimpiyat destanları ve tanrı için övgüler gibi değişik türleri kapsıyordu. Bütün türlerde başarı gösteren Simonides, özellikle ağıt ve zafer türkülerinde sivrildi, bu iki türe son şeklini kazandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir