Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar – Konusu

Sinekli Bakkal,Halide Edip Adıvar’ın romanı (1936).  1935’te İngilizce olarak Daugther of Clown (Soytarının Kızı) adıyla Londra’da yayımlandı.

Abdülhamid II devrinde Aksaray’daki (İstanbul) Sineklibakkal mahallesini ve o semt çevresindeki insanlarla çağın sosyal görünümünü konu alır.

Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar – Konusu

Sineklibakkal imamının kızı Emine, ortaoyununda zenne rolüne çıkan mahalle bakkalı Kız Tevfik ile evlenir.

Emine, Tevfik ile anlaşamadığı için, kızı Rabia ile birlikte baba evine döner.

Tevfik, bir orta oyunu sanatçısı olarak ün kazanır. Bir oyunda, karısının taklidini yaptığı için İstanbul’dan sürülür.

Dedesi tarafından yetiştirilen Rabia, güzel sesli bir hafız olur.

Sineklibakkal’da oturan zaptiye nazırı Selim Paşa onu himaye eder. Rabia, onun konağında mevlevi şeyhi Vehbi Dede’den musiki dersi alır.

Paşanın oğlu Hilmi’ye piyano dersi veren İtalyan Peregrini, Rabia’nın sesine hayrandır.

Tevfik sürgünden döndükten sonra bakkal dükkanını yeniden açar. Rabia da babasının evine yerleşir. Vehbi Dede ve Peregrini, Tevfik’in evine gidip gelmeye başlarlar.

Abdülhamid II yönetimine karşı Genç Türk hareketine katılan Hilmi’nin, kadın kılığıyla Fransız postahanesine gönderdiği Tevfik, Avrupa’dan gelen yasak yayınları alırken yakalanır.

Selim Paşa, oğlu Hilmi’yi Ye Tevfik’i, Şam’a sürgüne yollar. Yalnız kalan Rabia babasının bakkal dükkanını işletir; hafızlık ve mevlitçiiik yaparak geçinir. Peregrini, müslüman olur ve Rabia ile evlenir.

Meşrutiyetin ilanı üzerine Tevfik, sürgünden döner. Rabia’nın bir çocuğu olur. Sineklibakkal’da günlük yaşayış eskisi gibi devam eder.

Eserde Rabia’nın kişileştirdiği doğu mistisizmi ile Peregrini’nin canlandırdığı akılcı batı düşüncesi karşı karşıya getirilir ve bu iki değerin birleşmesi gerektiği düşüncesi savunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir