Sinektik Yöntemi Nedir | Yaratıcı Düşünce Teknikleri |

Sinektik Yöntemi Nedir,(yun. synektikos, kendinde bulunan’dan fr. synectique).

Zihni yaratmanın çeşitli evrelerini uyarma metodu.

Sinektik Yöntemi Nedir
Sinektik Yöntemi ,(yun. synektikos, kendinde bulunan’dan fr. synectique). Zihni yaratmanın çeşitli evrelerini uyarma metodu.

Amerikalı W. Gordon’ın tasarladığı sinektik şu temele dayanır: yaratma sürecinde birtakım dönemler vardır.

Bunları tasvir etmek ve edinilecek bilgi sayesinde bir kişinin veya araştırıcılar grubunun yaratma gücünü arttırmak mümkündür.

Heyecan ve akıldışı durumlar, akıl ve düşünceyle ilgili durumlardan daha önemlidir.

Bu metot, çalışmaların çeşitli evrelerinde bir araştırmacıyı uyarabilecek mekanizmaların bulunmasını sağlamıştır, örnek olarak, yeni’nin bilinen’e ve bilinen’in yeni’ye dönüştürülmesini kolaylaştıran benzeşme metotları (kişisel, dolaysız, sembolik, fantastik benzeşme v.b.) sayılabilir.

A.B.D.’de sinektik grupları, çok değişik mesleklerden (fizikçi, tabiat bilgini, jeolog, kimyacı v.b.) beş ila sekiz üyeden meydana gelir.

Bu grup, yukarıda açıklanan benzeşmeleri yapabilir; çok değişik görüşleri ele alabilir, grup üyelerinin temsil ettikleri bilim dallarından doğan orijinal düşünce şekillerini tartışabilir.

Grubun etkili olabilmesi için uzun süre çalışması gerekir.

Bir cevap yazın