Sıralı Oluş

Biyolojide Sıralı Oluş. Yeni Embriyonun yumurtadan, art arda yeni kısımların oluşmasıyle tedricen geliştiğini kabul eden teori.

Sıralı oluş teorisi, Malpighi’nin öne sürdüğü ön oluş teorisine karşıttır. Sıralı oluş teorisini ilk defa öne sürenlerden biri William Harvey’dir (1578-1657).

Nitekim K.F. Wolff’un (1759) gözlemleri tavuk yumurtasındaki bir benekten, iki üç gün içinde bir embriyonun oluştuğunu gösterdi; fakat çok mükemmel gözlemlet de bulunan Bernois Albrecht von Haller (1708 -1777) gibi bazı embriyoloji bilginleri gene de önoluş teorisini benimsediler, iki teoriden hiç birinin kesin olmadığı, belki bunların birbirini tamamladığı daha doğrudur.

Duruma göre bazen ön oluş daha önemli, bazen sıralıoluş daha önemlidir. Bu alanda yapılacak her analiz her iki kavrama da yer vermelidir.

Bir cevap yazın