Şirvanizade Ahmed Hulusi Efendi Kimdir

 

Şirvanizade Ahmed Hulusi Efendi Müderris ve kadı (Amasya 1889-?).

Şirvanizade Ahmed Hulusi Efendi Hayatı

Amasya’ya göç eden Şirvanlı Şeyh Siraceddin İsmail Efendinin oğlu ve sadrazam Şirvanîzade Rüşdü Paşanın kardeşi.

1874’te İstanbul kadısı oldu, Anadolu kazaskerliği payesini aldı.

Meclisi Tetkikatı Şer’iye ve intihab-ı Hükkâm başkanlığında bulundu.

Bir aralık Mecelle cemiyetine üye oldu.

Meclisi Tetkikatı Şer’iye başkanı iken Afganistan’a gönderildi (1877).

Abdülhamid II nin, namesini Afganistan emiri Şir Ali Hana hediyeler ile birlikte verdikten sonra İstanbul’a döndü, ümit edilen sonucun elde edilemediği bu sefaret görevinden dönüşte İstanbul’a gelmedi.

Diyarbakır kadılığında bırakıldı, daha sonra da Amasya’da oturmaya memur edildi.

Bir cevap yazın