Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa Kimdir,Hayatı

Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa (1828 – 1874) Osmanlı devlet adamı.

Halvetî tarikatı şeyhlerinden İsmail Siracüddün Efendinin oğlu. 1850’de İstanbula geldi; medrese öğrenimi gördü.

Amasya Evkaf müdürlüğüyle devlet hizmetine girdi (1853). Sonra İstanbul’a döndü.

Babıâli’deki Arazi komisyonundayken Âli ve Fuad Paşalarla tanıştı. Fuad Paşa ile Suriye’ye gitti.

Dönüşte Meclisi Vâlâ üyeliğine getirildi (1861). Vezirlik unvanıyla Suriye valisi oldu (1863).

Evkaf nezaretine getirildi (1865). Maliye ve Hazinei Hassa nazırı oldu. Dahiliye nezareti kurulunca da buraya tayin edildi (1869).

Sadrazama karşı çıktığı için görevinden alındı. Maliye nazırlığına getirildi.

Abdülaziz ile çatıştığı için azledilerek Nafıa nezaretine, on beş gün sonra da Divanı Ahkâmı Adliye nezaretine tayin edildi.

Mahmud Nedim Paşanın sadrazamlığı sırasında Amasya’ya sürüldü. Sonra affedildi.

İstanbul’da orman ve maadin nazırı oldu. Yine evkaf nazırlığına tayin edildi.

Bir ara Halep valiliğiyle İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Oradan Hicaz’a gönderildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir